Phương Thức Đặt Hàng & Giao Hàng

Giao Hàng:
Shiny sử dụng Express Delivery từ các đơn vị vận chuyển phổ biến như GHTK, Shopee Express...
Quá Trình Nhận Đơn Và Vận Chuyển Như Sau:
    1. Quý khách hàng sau khi checkout and thanh toán sản phẩm trên website của shop sẽ nhận được email hoặc SMS xác nhận đã nhận thanh toán và sau đó đơn hàng sẽ được gửi trong cùng ngày
    2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng từ 1-2 ngày 
    3. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Shiny sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng. 
Đặt Hàng:
Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán bằng thẻ hoặc thanh toán khi nhận hàng khi hoàn thành thủ tục checkout:
Trường hợp quý khách muốn chuyển khoản cho cửa hàng có thể chọn hình thức "Thanh toán khi nhận hàng" khi checkout và chuyển khoản theo thông tin hiện ra bên dưới.